Om Knappstadviken på Karlstad kommuns hemsida


Knappstadviken är en del av det spännande Klarälvsdeltat och bjuder därför på fina djur- och naturupplevelser. Vandringsleden som finns här har två entréer - en i norr vid Björkås och en i väster utmed vägen mot Skoghall. Väljer du att starta och avsluta vid Björkås blir den längsta slingan cirka 6,6 km. Startar du vid Skoghallsvägen finns två slingor att välja mellan, en kortare på 3,2 km och en lite längre på 4,5 km. Här finns parkeringsplats och informationstavlor som berättar mer om naturen.


Utmed leden finns fyra fågeltorn med utsikt över området och ett gömsle varifrån man kan spana på fågellivet från nära håll. Här finns också två grillplatser och flera rastplatser med bänkar. Leden bjuder på en omväxlande natur och går genom fuktiga vildvuxna lövskogar, torrare hällmarkstallskog, utmed öppna strandängar och intill Klarälvsdeltats slingrande älvarmar. Här passerar man betande kor och bjuds på ett rikt fågelliv. Ytterligare ett område i Klarälvsdeltat som är lättillgängligt och särskilt värt ett besök är Mariebergs strandängar.


Djur och natur

Runt hela Knappstadviken växer en bård av lövskog, dominerad av björk och gråal. I lövskogen finns gott om döda träd och här lever många arter som är beroende av död ved. Bland annat har skalbaggar av ett flertal hotade arter hittats. Även artrikedomen bland mossor och svampar är stor och fågellivet i området mycket rikt. Här kan du se fåglar som tofsvipa, enkelbeckasin och brun kärrhök.


Tillgänglighet

Vid den västra entrén finns ett handikappanpassat fågeltorn. Vandringsleden är lättpromenerad men är inte framkomlig för rullstolar. I fuktigare delar är leden spångad. I två partier går vandringsleden genom kohagar och på dessa ställen finns stättor över staketet.